AAU logo

Stående Byggepanel

Referat fra Panelmøde 5

På mødet den 29/11 2018 blev to nye emner drøftet: 10. Vægge af porebeton-blokke og 11. Tørt indeklima og svindrevner. Der var en opfølgning på emnerne: 1. MgO-sager, 7. Højhusbrand i London og 8. TOR-sagen og Alment teknisk fælleseje. Panelet bød desuden velkommen til Parcelhusejernes Landsforening og Bolius i kredsen af de nu 21 paneldeltagere.

Lagt online: 21.01.2019