AAU logo

Stående Byggepanel

Deltagere

Deltagerliste for Stående Byggepanel

Deltagerne er i vedhæftede deltagerliste vist i alfabetisk rækkefølge, og organisationens faste repræsentant er angivet først og suppleanten efterfølgende. Indbydelser og referater fra panelmøder og anden information fra Stående Byggepanel sendes til alle nedenstående deltagere og deres repræsentanter. Suppleanter kan også deltage i panelmøder, og organisationer kan invitere gæster til panelmøder i forbindelse med aktuelle indlæg eller lignende opgaver.

Gældende deltagerliste 21. maj 2019 (pdf)

Organisationer og vidensinstitutioner i Stående Byggepanel

 • Bolius, Boligejernes Videncenter A/S: Kristine Virén (kv@bolius.dk) og suppleant Tine Rensch Sode (trs@bolius.dk).
 • BSF - Byggeskadefonden: Ole Bønnelycke (ob@bsf.dk).
 • BvB - Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse: Paw Engsbye Rasmussen (paw@bvb.dk).
 • BYG-ERFA: Susanne Pouline Svendsen (sps@byg-erfa.dk).
 • Bygherreforeningen: Graves K. Simonsen (gks@bygherreforeningen.dk) og suppleant Henrik Lindved Bang (hlb@bygherreforeningen.dk).
 • DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut: Brian V. Jensen (bvj@dbi-net.dk) og suppleant Jesper Ditlev (jd@dbi-net.dk).
 • Dansk Byggeri: Michael H. Nielsen (mhn@danskbyggeri.dk) og suppleant Torben Hessing-Olsen (toh@mail.dk).
 • DANSKE ARK: Peter Andreas Sattrup (pas@danskeark.dk) og suppleant Paul K. Jeppesen (pkj@danskeark.dk) og Tine Weisshappel Holmboe (twh@danskeark.dk).
 • Danske Byggecentre: Palle Thomsen (pt@bdb.dk) og suppleant Martin Kroggaard Møllemand (mkm@bdb.dk).
 • DTU Byg: Niels-Jørgen Aagaard (nja@byg.dtu.dk) og suppleant Henrik Stang (hs@byg.dtu.dk).
 • ETA Danmark: Thomas Bruun (tb@etadanmark.dk) og suppleant Peter Glob Frandsen (pgf@etadanmark.dk).
 • Forsikring & Pension: Tine Aabye (taa@forsikringogpension.dk) og suppleant Christina Christensen (cch@forsikringogpension.dk)
 • FRI – Foreningen af Rådgivende Ingeniører: Inge Ebbensgaard (ime@frinet.dk) og suppleant Henrik Garver (hg@frinet.dk).
 • GI – Grundejernes Investeringsfond: Søren Meyer (sme@gi.dk) og suppleant John Skovmand Thomsen (jst@gi.dk).
 • Huseftersynsordningen (HO): Tommy Glindvad (tgl@sik.dk) og suppleant Jeanette Noer (jno@sik.dk).
 • KF - Konstruktørforeningen: Jette Leth Fejerskov Djælund (jette@kf.dk) og suppleant Gert Johansen (gert@kf.dk).
 • Molio.dk: Jørn Vibe Andreasen (jva@molio.dk).
 • Parcelhusejernes Landsforening: Allan Malskær (formand@parcelhus.dk) og suppleant Jørn Bitsch (sekretariat@parcelhus.dk).
 • SBi – Statens Byggeforskningsinstitut: Niels Haldor Bertelsen (nhb@sbi.aau.dk), Ruut Peuhkuri (rup@sbi.aau.dk) og suppleant Jørgen Nielsen (jni@sbi.aau.dk) og Thorkild Ærø (tka@sbi.aau.dk).
 • TI – Teknologisk Institut: Mette Glavind (meg@teknologisk.dk) og suppleant Kathrine Birkemark Olesen (kabo@teknologisk.dk).
 • Træinformation: Mikael Koch (mk@traeinfo.dk) og suppleant Jørgen Munch-Andersen (jma@traeinfo.dk).

 

Tidligere deltagerlister