AAU logo

Stående Byggepanel

Velkommen

Stående Byggepanel er et samarbejde om videndeling mellem en kreds af byggeriets parter, der ønsker at forebygge og afhjælpe centrale problemer og øge byggeriets troværdighed. Videndelingen gennemføres på regelmæssige panelmøder, hvor deltagerne kan fremlægge og drøfte nye emner og egne initiativer. Videndelingen formidles åbent med respekt for fortrolighed, og i arbejdsgrundlaget er rammerne for samarbejdet aftalt.

Læs hele baggrunden for Stående Byggepanel (pdf)

 

Henvendelser til Stående Byggepanel kan rettes til

Kommende begivenheder

4. november 2019
Paneldeltagere kan senest anmeldelse af nye emner og indlæg til panelmøde 7.

6. november 2019
Sekretæren udsender specificeret dagsorden for møderne den 19/11 2019.

19. november 2019 
kl. 12-14 afholdes emnemøde om Alment Teknisk Fælleseje hos GI.

19. november 2019
kl. 14-16 afholdes panelmøde 7 jf. standarddagsordenen hos GI.

 

 

Dagsorden og referat fra panelmøder

Nyheder

Se listen