AAU logo

Stående Byggepanel

Velkommen

Stående Byggepanel er et samarbejde om videndeling mellem en kreds af byggeriets parter, der ønsker at forebygge og afhjælpe centrale problemer og øge byggeriets troværdighed. Videndelingen gennemføres på regelmæssige panelmøder, hvor deltagerne kan fremlægge og drøfte nye emner og egne initiativer. Videndelingen formidles åbent med respekt for fortrolighed, og i arbejdsgrundlaget er rammerne for samarbejdet aftalt.

Læs hele baggrunden for Stående Byggepanel.

 

Henvendelser til Stående Byggepanel kan rettes til

Kommende begivenheder

7. maj  2019 
Anmeldelse af indlæg til Panelmøde 6

21. maj 2019
Afholdelse af Panelmøde 6 

 

 

Dagsorden og referat fra panelmøder