Stående Byggepanel

Velkommen

Stående Byggepanel er et samarbejde om videndeling af udvalgte væsentlige problemer i byggeriet. Medlemmerne er en kreds af byggeriets parter, der ønsker at bidrage med tidlig advarsel, afhjælpning og forebyggelse af disse problemer. Videndelingen gennemføres på regelmæssige panelmøder og i emnegrupper, hvor man drøfter nye emner og fremlægger egne erfaringer om aktive emner. Videndelingen formidles åbent med respekt for fortrolighed på denne hjemmeside, og i arbejdsgrundlaget er rammerne sat for samarbejdet.

Læs hele baggrunden for Stående Byggepanel (pdf)

 

Henvendelser til Stående Byggepanel kan rettes til:

Sekretær Niels Haldor Bertelsen, nhb@build.aau.dk, mobil 51 78 16 02
Formand Henrik Garver, hg@frinet.dk
Næstformand Morten Søegaard-Larsen, msl@bsf.dk 

 

Kommende begivenheder

9. maj 2023
Panelmøde 13 afholdes kl. 13:00-16:00 hos Danske Byggecentre, Egebækvej 98, 2850 Nærum.

25. april 2023
Medlemmer kan frem til den dag foreslå nye emner og indlæg til panelmøde 13 ved e-mail til sekretæren med titel og resumé.

27. marts 2023
Planmøde afholdes kl. 14-16 hos Build, AAU Kbh., A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. – Forberedelse til panelmødet.

20. februar 2023
Planmøde afholdes kl. 14-16 hos Build, AAU Kbh., A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. – Planlægning af spørgeskemaundersøgelse.
 

Dagsorden og referat fra panelmøder