Stående Byggepanel

Velkommen

Stående Byggepanel er et samarbejde om videndeling mellem en kreds af byggeriets parter, der ønsker at forebygge og afhjælpe centrale problemer og øge byggeriets troværdighed. Videndelingen gennemføres på regelmæssige panelmøder, hvor deltagerne kan fremlægge og drøfte nye emner og egne initiativer. Videndelingen formidles åbent med respekt for fortrolighed, og i arbejdsgrundlaget er rammerne for samarbejdet aftalt.

Læs hele baggrunden for Stående Byggepanel (pdf)

 

Henvendelser til Stående Byggepanel kan rettes til:

Sekretær Niels Haldor Bertelsen, nhb@build.aau.dk, mobil 51 78 16 02
Formand Henrik Garver, hg@frinet.dk.
Næstformand Morten Søegaard-Larsen, msl@bsf.dk., 

 

Kommende begivenheder

14. oktober 2021
Planmøde kl. 14:00-16:00 på AAU Build.

21. oktober 2021
Deadline for indmeldelse af nye emner og indlæg til gamle emner, som sendes til sekretæren på nhb@build.aau.dk.

27. oktober 2021
Sekretæren udsender specificeret dagsorden til emne- og panelmøde 10

4. november 2021
Emnemøde kl. 12:00-13:30 DTU, Institut for Byggeri og Anlæg, Brovej, Bygning 118, 2800 Kgs. Lyngby.

4. november 2021
Panelmøde kl. 14:00-16:00 på DTU, Institut for Byggeri og Anlæg, Brovej, Bygning 118, 2800 Kgs. Lyngby.

9. juni 2021
Paneldeltagere kan frem til da indmelde nye emner og indlæg til panelmøde 9 til sekretæren.

11. juni 2021
Sekretæren udsender specificeret dagsorden for møderne den 23/6-2021.

23. juni 2021
kl. 12:00-13:30 afholdes emnemøde om ’Modulbyggeri af præfabrikerede rumelementer’ hos ETA Danmark, 2150 Nordhavn for udvalgte deltagere og Teamsmøde for øvrige.

23. juni 2021
kl. 14:00-16:00 afholdes panelmøde 9 jf. standarddagsordenen hos ETA Danmark, 2150 Nordhavn for udvalgte deltager og Teamsmøde for øvrige.

 

Dagsorden og referat fra panelmøder

Nyheder

Se listen