Stående Byggepanel

Velkommen

Stående Byggepanel er et samarbejde om videndeling af udvalgte væsentlige problemer i byggeriet. Medlemmerne er en kreds af byggeriets parter, der ønsker at bidrage med tidlig advarsel, afhjælpning og forebyggelse af disse problemer. Videndelingen gennemføres på regelmæssige panelmøder og i emnegrupper, hvor man drøfter nye emner og fremlægger egne erfaringer om aktive emner. Videndelingen formidles åbent med respekt for fortrolighed på denne hjemmeside, og i arbejdsgrundlaget er rammerne sat for samarbejdet.

Læs hele baggrunden for Stående Byggepanel (pdf)

Henvendelser kan rettes til:

  • Sekretær Niels Haldor Bertelsen, nhb@build.aau.dk, mobil 51 78 16 02
  • Formand Henrik Garver, hg@frinet.dk
  • Næstformand Kathrine Birkemark, kab@bsf.dk

Kommende begivenheder

15. november 2023
Panelmøde 14 afholdes kl. 13:00 - 16:00 hos GI, Ny Kongensgade 15, 1472 København med BYG-ERFA som vært.

1. november 2023
Medlemmer kan frem til den dag foreslå nye emner og indlæg til panelmøde 14 ved e-mail til sekretæren med titel og resumé.

28. juni 2023
Planmøde afholdes kl. 11:30 -12:30 hos Build, AAU Kbh., A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. På planmødet drøftes byggepanelets fremtid og forslag til ændring af arbejdsgrundlag.
 

Dagsorden og referat fra panelmøder